Elcam
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elcam Sp. z o.o.
plru

Realizacje

 

Lista realizacji

prac wykonanych przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„ELCAM” Spółka z o.o. od 2003 roku

Prace projektowe
1 KWK „Sośnica” wykonanie projektu technicznego modernizacji układu zadawania, regulacji i kontroli prędkości maszyny wyciągowej szybu IV przedz. płd. 2003
2 KWK „Budryk” S.A. wykonanie prac projektowych w części elektrycznej i mechanicznej maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej szybu VI w oparciu o sterowanie cyfrowe 2003
3 KWK „Murcki” wykonanie projektu technicznego napędu maszyny wyciągowej szybu Zygmunt wraz z zasilaniem w oparciu o sterowanie cyfrowe 2003
4 KWK „Murcki” wykonanie projektu iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Zygmunt 2003
5 KWK „Budryk” wykonanie projektu oraz realizacja iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu VI przedział północny 2003
6 ZGE Sobieski Jaworzno III wykonanie projektu technicznego modernizowanej maszyny wyciągowej szybu Sobieski III przedział skipowy 2004
7 KWK „Staszic” wykonanie projektu technicznego modernizowanej maszyny wyciągowej K-6000/1600 szybu II przedział wschodni 2004
8 KW S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” wykonanie projektu technicznego napędu maszyny wyciągowej 2L-5000/2000 szybu „Leon IV” przedział północny 2005
9 KWK „Borynia” wykonanie projektu oraz realizacja iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział południowy 2005
10 KWK „Borynia” wykonanie projektu iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział południowy 2005
11 Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina wykonanie projektu technicznego modernizowanej maszyny wyciągowej szybu Janina III przedział skipowy 2006
12 KWK „Rydułtowy” wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego pomocniczego szybu Leon IV
2006
13 KWK „Rydułtowy” wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon IV. 2006
14 KWK "Sośnica - Makoszowy" Ruch Sośnica wykonanie projektu technicznego modernizowanego zespołu sterowania hamulca maszyny wyciągowej szybu IV - przedział południowy 2006
15 KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Sośnica wykonanie projektu technicznego modernizowanego układu hamulcowego oraz układu zadawania, regulacji i kontroli prędkości maszyny wyciągowej szybu IV - przedział północny 2007
16 KWK „Wujek” wykonanie projektu technicznego modernizacji szafy sterowniczej wraz z układem wzbudzenia Wentylatora Głównego nr 3 w Ruchu „Wujek” 2008
17 KWK „Halemba-Wirek” wykonanie projektu technicznego modernizacji układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział południowy KW S.A., Oddział „Halemba-Wirek” 2009
18 KWK „Mysłowice-Wesoła” wykonanie projektu technicznego oświetlenia i instalacji odgromowej taśmociągów 2009
19 JSW S.A. KWK „Budryk” wykonanie projektu technicznego modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu III przedział północny 2009
20 PKW S.A. ZG „Janina” szyb „Janina III” wykonanie projektu technicznego zmian w sterowaniu maszyny wyciągowej typu 4k-4016 oraz sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego Janina III przedział skipowy w związku z likwidacją poziomu I pomostu skipowego 300m 2009
21 KW S.A. Centrum Wydobywcze Południe Oddział KWK „Jankowice” wykonanie projektu technicznego modernizacji maszyny wyciągowej 4L-5000/2x2900 w przedziale zachodnim szybu nr VII w zakresie napędu i układu sterowania wraz z uruchomieniem 2010
22 KW S.A. Centrum Wydobywcze Południe Oddział KWK „Jankowice” wykonanie projektu technicznego modernizacji urządzenia sterowniczo-sygnałowego GSW zabudowanego w przedziale zachodnim szybu nr VII 2010
23 KW S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” szyb Leon IV wyciąg pomocniczy wykonanie projektu technicznego koncepcji modernizacji sygnalizacji szybowej 2010
24 PKW S.A. ZG „Sobieski” szyb „Helena” wykonanie projektu technicznego modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Helena” przedział klatkowy 2010
25 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie projektu technicznego modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Marklowice II” 2010
26 Lubelski Węgiel „Bogdanka” wykonanie projektu technicznego zasilania i sterowania urządzeń rozładunku skipów, urządzeń załadowczych skipowych, zasilanie i sterowanie urządzeń na poziomach wraz z oświetleniem wyrobisk i podszybia 2010
27 Lubelski Węgiel „Bogdanka” wykonanie projektu technicznego zasilania i sterowania urządzeń czyszczenia rząpia i odstawy przepadu. Oświetlenie przynależnych wyrobisk. 2010
28 JSW S.A. KWK „Budryk” wykonanie projektu technicznego sygnalizacji szybowej maszyny wyciągowej 2L-6000/2400 2010
29 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie projektu technicznego modernizacji układu sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Antoni” 2011
30 Kompania Węglowa S.A. KWK „Brzeszcze” wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznego urządzenie sterowniczo-sygnałowe i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedział zachodni szybu Andrzej V 2011
31 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie projektu technicznego modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Podsadzkowy” 2011
32 PKW S.A. ZG „Janina” wykonanie projektu technicznego modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Janina IV 2011
33 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” wykonanie projektu technicznego modernizacji sygnalizacji szybowej szybu „Grunwald IV” 2011
34 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznego urządzenie sterowniczo sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale południowym szybu „Ludwik” 2011
35 KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” wykonanie projektu technicznego modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Zygmunt” ruch „Boże Dary” 2012
36 Kompania Węglowa S.A. KWK „Jankowice” wykonanie projektu technicznego modernizacji maszyny wyciągowej 4L-5000/2x2900 w przedziale wschodnim szybu nr VII w zakresie napędu i układu sterowania wraz z uruchomieniem 2012
37 JSW S.A. KWK „Budryk” wykonanie projektu technicznego modernizacji układów zasilania, sterowania i zabezpieczeń napędu i hamulca maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej w przedziale południowym szybu III 2012
38 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznego urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej w przedziale wschodnim szybu „II” 2012
39 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” wykonanie projektu technicznego modernizacji układu napędowego maszyny wyciągowej szybu IV – przedział północny Ruch Sośnica 2012
40 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie projektu technicznego modernizacji iskrobezpiecznego układu sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym szybu „Ludwik” 2012
41 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie projektu technicznego zasilania i sterowania urządzeń załadowczych skipowych przedziału północnego szybu „Ludwik” 2012
42 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” wykonanie projektu technicznego modernizacji koła pędnego i układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald IV 2012
43 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie projektu technicznego modernizacji iskrobezpiecznego układu sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu III 2012
44 ELCAM Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznej skrzynki ISRE i ISREa
wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego transparentu ISRE
2012
45 Wciągarka przewoźna ASEA wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji wciągarki przewoźnej HTVE-1,25 produkcji ASEA 2013
46 Kompania Węglowa S.A. KWK „Bobrek-Centrum” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji układu sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” 2013
47 Kompania Węglowa S.A. KWK „Bobrek-Centrum” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji układu sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” przedział wschodni oraz przedział zachodni 2013
48 Kompania Węglowa S.A. KWK „Jankowice” wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu VII przedział zachodni 2013
49 PKW S.A. ZG „Janina” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego „Janina III” – przedział skipowy 2013
50 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie dokumentacji technicznej sterownia urządzeń załadowczych skipowych szybu „Ludwik” przedział południowy 2013
51 ELCAM Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznej skrzynki rozgałęźnej ISREr 2013
52 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Grunwald III przedział południowy 2013
53 Kompania Węglowa S.A. KWK „Brzeszcze” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego zainstalowanego w szybie Andrzej VIII.
wykonanie dokumentacji technicznej przewoźnej maszyny wyciągowej B-1100/EL-1 wraz z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej
2014
54 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A. wykonanie dokumentacji technicznej tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 stanowiącej zasilanie rezerwowe silnika wyciągowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Gigant” przedział południowy 2014
55 Dul Darkov Jama Mir 4 wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznej urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Mir IV przedziały południowy oraz przedział północy 2014
56 Dul Karvina Zavod CSA Jama Jan I wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Jan I Dul Karvina Zavod CSA 2014
57 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego podstawowego w szybie „Leon IV”. ETAP 1 – Wymiana agregatów hamulcowych na zespół EL-3 oraz wprowadzenie układu grawitacyjnego opuszczania. ETAP 2 – Zmiany w maszynie wyciągowej umożliwiające prowadzenie jazdy ludzi i transport materiałów do poziomów 1000m (960m) i 1150m. 2014
58 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego podstawowego i pomocniczego w szybie Leon IV 2014
59 Kompania Węglowa S.A. KWK „Jankowice” wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu VII przedział wschodni 2014
60 Dul Lazy Karvina wykonanie dokumentacji technicznej iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu 6 Dul Lazy 2015
61 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego MAŁEGO w szybie „Leon IV”. (Przebudowa górniczego wyciągu szybowego pomocniczego na wyciąg mały w szybie Leon IV) 2015
62 KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział wschodni w zakresie wymiany wyłącznika szybkiego (Ruch Staszic) 2015
63 KW S.A. Oddział KWK „Pokój” wykonanie projektu technicznego przebudowy układów rozruchowych i zabezpieczeń elektroenergetycznych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Lech II” 2015
64 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie dokumentacji technicznych:
- instalacji oświetlenia i układu ryglowania wrót na poziomie 800m oraz 1200m w szybie Leon IV
- zasilania urządzeń przyszybowych i rząpia w szybie Leon IV
- urządzenia przyszybowe na poziomie 1150m w szybie Leon IV
- układu sterowania ogrzewaniem powietrza w szybie Leon IV
- instalacji elektrycznej oświetlenia na podszybiu poziomu 1150m w szybie Leon IV
2015
65 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” wykonanie projektu technicznego Tyrystorowej Przetwornicy Przewoźnej 2016
66 KWK „Stoileńsky” wykonanie projektu technicznego sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu 4 Drenażowy 2016
67 Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit" wykonanie projektu technicznego modernizacji układu odwzbudzania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego, szybu II
2016
68 ООО "ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ" wykonanie projektu technicznego iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej skipowego wyciągu górniczego nr 2 2016
69 KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Wentylacyjny II” w zakresie dostawy i zabudowy urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnałów z naczyń wyciągowych 2016
70 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie projektów technicznych układów sterowania pomostami wahadłowymi oraz odryglowywaniem wrót szybowych na poziomach 800m, 1000m, 1067m, 1150m, 1200m, GWS małego w szybie Leon IV 2016
71 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie projektu technicznego sterowania pomostów rewizyjnych na poziomie 1150m wyciągu podstawowego w szybie Leon IV 2017
72 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie projektu technicznego modernizacji układu sterowania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu Leon II 2017
73 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Sośnica” wykonanie projektu technicznego modernizacji zasilania silnika wyciągowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybika III na poziomie 750m 2017
74 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” wykonanie projektu technicznego wymiany zespołu sterownika w aparaturze kontrolno-pomiarowej ogrzewania szybu 8 2018
75 Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze wykonanie projektu technicznego modernizacji zbiornika odmiarowego wschodniego, podszybie szybu Andrzej V poz. 640m 2018

Maszyny wyciągowe
1 KWK „Murcki” wykonanie modernizacji zasilania 6 kV maszyny wyciągowej z napędem asynchronicznym szybu Czułów polegające na wymianie styczników typu H na styczniki próżniowe wraz z sterowaniem 2003
2 KWK „Staszic” wykonanie modernizacji zasilania 6 kV maszyny wyciągowej z napędem asynchronicznym szybu IV polegające na wymianie styczników typu H na styczniki typu Rollarc wraz z sterowaniem 2003
3 KWK „Mysłowice” zabudowa przetwornicy rezerwowej produkcji DOLMEL w miejsce dotychczasowej przetwornicy M5 maszyny wyciągowej szybu „Sas” 2003
4 KWK „Wieczorek” serwis awaryjny urządzeń elektrycznych i mechanicznych napędu maszyny wyciągowej typu K 5000/900 z silnikiem synchronicznym z bezpośrednim przemiennikiem częstotliwości szybu „Giszowiec” 2004
5 KWK „Budryk” wykonanie prac kontrolno – pomiarowych, rozruchowych maszyny wyciągowej szybu VI 2004
6 KWK „Katowice - Kleofas” serwis pogwarancyjny urządzeń mechanicznych maszyny wyciągowej # Fortuna III 2004
7 KWK „Sośnica” modernizacja układu zadawania, regulacji i kontroli prędkości maszyny wyciągowej szybu IV przedz. płd. 2004
8 ZGE Sobieski Jaworzno III modernizacja maszyny wyciągowej szybu Sobieski III przedział skipowy 2005
9 KWK „Staszic” modernizacja maszyny wyciągowej K-6000/1600 szybu II przedział wschodni 2005
10 Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina modernizacja maszyny wyciągowej szybu Janina III - przedział skipowy 2006
11 KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Sośnica modernizacja zespołu sterowania hamulca maszyny wyciągowej szybu IV - przedział południowy 2006
12 KWK „Murcki” wykonanie napędu maszyny wyciągowej wraz z zasilaniem i sygnalizacją szybową szybu "Zygmunt" w oparciu o sterowanie cyfrowe 2007
13 KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Sośnica modernizacja układu hamulcowego oraz układu zadawania, regulacji i kontroli prędkości maszyny wyciągowej szybu IV - przedział północny 2008
14 KWK „Murcki” modernizacja zespołu rezerwacji przetwornicy maszyny wyciągowej zabudowanej w szybie II KWK "Murcki" 2008
15 KWK „Budryk” wykonanie układu pomiarowego stanu siłowników hamulcowych wyposażonych w indukcyjne czujniki położenia wraz z układem pomiaru temperatury tarcz hamulcowych maszyny wyciągowej 4L-5500/2x2400 JSW S.A. KWK „Budryk” # I przedział północny 2008
16 KW S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” wykonanie napędu maszyny wyciągowej wraz z zasilaniem i sygnalizacją szybową 2L-5000/2000 szybu „Leon IV” - przedział północny 2009
17 KW S.A. Odział KWK „Halemba-Wirek” wykonanie modernizacji układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział południowy 2009
18 KW S.A. Centrum Wydobywcze Południe Oddział KWK „Jankowice” wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej 4L-5000/2x2900 w przedziale zachodnim szybu nr VII w zakresie napędu i układu sterowania wraz z uruchomieniem 2010
19 Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG „Sobieski” szyb „Helena” wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Helena” przedział klatkowy 2010
20 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Marklowice II” 2011
21 PKW S.A. ZG „Janina” wykonanie modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Janina IV 2011
22 JSW S.A. KWK "Budryk" modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu III przedział północny 2011
23 Kompania Węglowa S.A. KWK „Jankowice” wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej 4L-5000/2x2900 w przedziale wschodnim szybu nr VII w zakresie napędu i układu sterowania wraz z uruchomieniem 2012
24 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie modernizacji napędu maszyny wyciągowej szybu „Podsadzkowy” 2012
25 JSW S.A. KWK „Budryk” wykonanie modernizacji układów zasilania, sterowania i zabezpieczeń napędu i hamulca maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej w przedziale południowym szybu III 2013
26 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” wykonanie modernizacji układu napędowego maszyny wyciągowej szybu IV – przedział północny Ruch Sośnica 2013
27 Wciągarka przewoźna ASEA wykonanie modernizacji wciągarki przewoźnej HTVE-1,25 produkcji ASEA 2013
28 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A. CZOK dostawa i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 stanowiącej zasilanie rezerwowe silnika wyciągowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Gigant” przedział południowy, Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch II - Pompownia Pstrowski 2014
29 Kompania Węglowa S.A. KWK „Brzeszcze” budowa oraz uruchomienie przewoźnej maszyny wyciągowej B-1100/EL-1 wraz z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej
dla górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego zainstalowanego w szybie Andrzej VIII.
2014
30 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego podstawowego w szybie „Leon IV” – Wymiana agregatów hamulcowych na zespół EL-3 oraz wprowadzenie układu grawitacyjnego opuszczania. 2015
31 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Wyciąg Pomocniczy (MAŁY) w szybie „Leon IV” 2015
32 KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” wykonanie modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział wschodni w zakresie wymiany wyłącznika szybkiego (Ruch Staszic) 2015
33 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” dostawa i uruchomienie Tyrystorowej Przetwornicy Przewoźnej dla potrzeb Kompanii Węglowej 2016
34 Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit" wykonanie modernizacji układu odwzbudzania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego, szybu II 2016
35 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie modernizacji układu sterowania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu Leon II 2018
36 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Sośnica” wykonanie modernizacji zasilania silnika wyciągowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybika III na poziomie 750m 2018

Układy sygnalizacji szybowej
1 KWK „Zofiówka” realizacja sygnalizacji szybowej USS górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział południowo – zachodni 2003
2 KWK „Jas – Mos” realizacja sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu I N 2004
3 KWK „Jankowice” realizacja instalacji i okablowania iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej szyb 8 przedział wschodni. 2004
4 KWK „Pniówek” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji szybowej zainstalowanego w przedziale wschodnim szybu III. 2005
5 KWK „Pniówek” realizacja zabudowy w urządzeniu sygnalizacji szybowej szybu III przedz. Zach. zespołu do bezprzewodowego nadawania sygnałów ZBNS-2 wyposażonego w urządzenia „ECHO-P” oraz systemu iskrobezpiecznej łączności telefonicznej 2005
6 KWK „Staszic” realizacja sygnalizacji szybowej w przedziale wschodnim szybu II. 2005
7 KWK „Jankowice” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej zainstalowanego w przedziale zachodnim szybu 8 2006
8 KWK „Pniówek” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu II KWK „Pniówek”. 2006
9 KWK „Pniówek” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym szybu Ludwik. 2006
10 KWK „Murcki” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Zygmunt 2007
11 KW S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego pomocniczego szybu Leon IV 2008
12 KW S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” realizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego podstawowego szybu Leon IV 2009
13 KW S.A. Centrum Wydobywcze Południe Oddział KWK „Jankowice” wykonanie modernizacji urządzenia sterowniczo-sygnałowego GSW zabudowanego w przedziale zachodnim szybu nr VII 2010
14 Kompania Węglowa S.A. KWK „Halemba-Wirek” wykonanie modernizacji sygnalizacji szybowej szybu „Grunwald IV” 2011
15 Kompania Węglowa S.A. KWK „Marcel” wykonanie iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego SZYBU „Antoni”. 2011
16 Kompania Węglowa S.A. KWK Brzeszcze-Silesia wykonanie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego szybu „Andrzej V”. 2011
17 JSW S.A. KWK Pniówek wykonanie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału południowego szybu „Ludwik” 2011
18 PKW S.A. ZG JANINA wykonanie modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w szybie JANINA IV 2011
19 KW S.A. KWK Halemba-Wirek wykonanie iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, górniczego wyciągu szybowego szybu Grunwald IV 2011
20 KOWDORSKIJ GOK wykonanie i uruchomienie sygnalizacji szybowej typu INCO-Ex.
- Skipowy wyciąg szybowy nr 1 typu 2B 6028 szybu N1.
- Skipowy wyciąg szybowy nr 2 typu 2B 6028 szybu N1.
- Wyciąg klatkowy szybu nr 2
- Pomocniczy wyciąg klatkowy szybu nr 2
2012
21 KHW S.A. KWK MURCKI-STASZIC wykonanie modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Zygmunt" 2012
22 JSW S.A. KWK Pniówek wykonanie i uruchomiemie iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego szybu "III 2012
23 JSW S.A. KWK Budryk wykonanie i uruchomiemie iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale południowym szybu III. 2012
24 KW S.A. Oddział KWK JANKOWICE wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego szybu VII 2013
25 KOPALNIA RUD OAO „GAJSKIJ-GOK” – szyb Klietiewaja wykonanie modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej typu INCO-PH 2013
26 KW S.A. Oddział KWK Bobrek-Centrum wykonanie o uruchomienie Iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego szybu „Budryk” 2013
27 PKW S.A. ZG JANINA wykonanie modernizacji urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego JANINA III – przedział skipowy. 2013
28 OAO EUROCHIM-WOŁGAKALIJ INCO wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznej sygnalizacji szybowej typu INCO-Ex. Górniczy wyciąg szybowy typu 1B5317 CC-1 DO GŁEBIENIA SZYBU SKIPOWEGO NR 1 2013
29 KW S.A. O/KWK HALEMBA-WIREK” wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału południowego szybu „Grunwald III” 2013
30 JSW S.A. KWK PNIÓWEK wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału północnego szybu „Ludwik" 2014
31 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu IV przedział północny 2014
32 Kopalnia Darkov wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu:
- MIR 4
- JAN I
2014
33 Kopalnia Karvina Zavod Lazy modernizacja urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego TZ1 szybu 6 2015
34 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” wykonanie modernizacji iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego podstawowego i pomocniczego w szybie Leon IV 2015/16
35 KW S.A. O/KWK Jankowice wykonanie i uruchomienie iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo-sygnałowego i łączności szybowej górniczego GWS w szybie VII przedział wschodni. 2016

Urządzenia przyszybowe i załadowczo skipowe
1 JSW S.A. KWK „Pniówek” wykonanie zasilania i sterowania urządzeń załadowczych skipowych przedziału północnego szybu „Ludwik”
2 Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna wykonanie:
- instalacji oświetlenia i układu ryglowania wrót na poziomie 800m oraz 1200m w szybie Leon IV
- zasilania urządzeń przyszybowych i rząpia w szybie Leon IV
- urządzenia przyszybowe na poziomie 1150m w szybie Leon IV
- układu sterowania ogrzewaniem powietrza w szybie Leon IV
- instalacji elektrycznej oświetlenia na podszybiu poziomu 1150m w szybie Leon IV
2015
3 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie układów sterowania pomostami wahadłowymi oraz odryglowywaniem wrót szybowych na poziomach 800m, 1000m, 1067m, 1150m, 1200m, GWS małego w szybie Leon IV 2016
4 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” wykonanie sterowania pomostów rewizyjnych na poziomie 1150m wyciągu podstawowego w szybie Leon IV 2017
5 Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze wykonanie modernizacji zbiornika odmiarowego wschodniego, podszybie szybu Andrzej V poz. 640m 2018

Układy kompensacji mocy biernej i filtry wyższych harmonicznych
1 KWK „Budryk” układ kompensatora synchronicznego 6 kV o mocy 1250kW wraz z dokumentacją techniczną 2003
2 KWK "Murcki" układ kompensacji mocy biernej oparty o tyrystorowe wzbudnice MENTOR II silników synchronicznych przetwornic maszyny wyciągowej # II 2008
3 KW S.A. Centrum Wydobywcze Południe Oddział KWK „Jankowice” układ kompensacji mocy biernej oparty o tyrystorowe wzbudnice Mentor II silników synchronicznych przetwornic maszyny wyciągowej przedziału zachodniego szybu VII 2010
4 Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG "Sobieski" szyb "Helena" układ kompensacji mocy biernej oparty o tyrystorowe wzbudnice Mentor MP silnika synchronicznego przetwornicy maszyny wyciągowej szybu "Helena" 2010
5 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” zabudowa oraz uruchomienie filtrów wyższych harmonicznych w budynku rozdzielni głównej 6kV RG, KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica 2013

Pozostałe obiekty
1 KGHM PM Huta Miedzi Cedynia modernizacja rozdzielni zasilających oraz szaf sterowania urządzeń walcowni huty
2003
2 KWK „Budryk” Montaż dwóch linii kablowych 6 kV 3 x 185 w szybie VI KWK „Budryk” 2003
3 LW „Bogdanka” S.A. dostawa, montaż części zasilającej 6kV oraz części mechanicznej maszyny wyciągowej szybu 2.2 pole Stefanów 2004
4 KWK „Jankowice” montaż części elektrycznej maszyny wyciągowej dla przedziału wschodniego szybu 8 2004
5 KGHM PM ZG Rudna montaż części elektrycznej maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej szybu R - II 2004
6 KWK „Jankowice” urządzenia przyszybowe szybu 8 przedział wschodni, na poz.400, 565, 700m 2004
7 KWK „Jankowice” zasilanie i sterowanie urządzeń przyszybowych zabudowanych na poz.400m w przedziale wschodnim szybu 8 2005
8 KWK „Jankowice” Wykonanie ogrzewania dla szybu nr 8 w zakresie branży elektrycznej i automatyki 2005
9 KWK „Jankowice” urządzenia przyszybowe na nadszybiu szybu 8 przedział wschodni 2005
10 KWK „Borynia” urządzenia przyszybowe szybu II przedział południowy 2005
11 KWK „Jankowice” montaż części elektrycznej maszyny wyciągowej dla przedziału zachodniego szybu 8 2006
12 KWK „Jankowice” urządzenia przyszybowe na poz. 565 2006
13 KWK „Jankowice” urządzenia przyszybowe na nadszybiu szybu 8 przedziału zachodniego 2006
14 KWK „Jankowice” urządzenia przyszybowe na zrębie szybu 8 przedziału zachodniego 2006
15 ALSTOM modernizacja układu napędowego wyważarki produkcji SCHENCK typu DJ-90 2007
16 KHW S.A. KWK „Murcki” zabudowa i uruchomienie rozdzielni 20kV RMW-Z w budynku maszyny wyciągowej szybu Zygmunt 2007
17 KWK „Wujek” wykonanie modernizacji szafy sterowniczej wraz z układem wzbudzenia Wentylatora Głównego nr 3 w Ruchu „Wujek” 2008
18 KHW S.A. KWK „Murcki” zabudowa i uruchomienie rozdzielni 6kV R-6 w budynku maszyny wyciągowej szybu II 2008
19 KHW S.A. KWK „Murcki” instalacja i ustawienie urządzeń przetwornicy rezerwowej maszyny wyciągowej szybu II 2008
20 KHW S.A. KWK „Murcki” zabudowa i uruchomienie układów zasilających i sterujących silnikami synchronicznmi przetwornic maszyny wyciągowej szybu II 2008
21 KHW S.A. KWK „Wujek-Śląsk” zabudowa oraz uruchomienie przetwornicy rezerwowej maszyny wyciągowej szybu I przedział zachodni KWK „Wujek-Śląsk” Ruch Śląsk 2010
22 PKW S.A. ZG „Janina” wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230V w budynku maszyny wyciągowej szybu „Janina IV 2012
23 JSW S.A. KWK „Budryk” wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230V w budynku maszyny wyciągowej szybu III przedział południowy 2013
24 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” modernizacja rozdzielnicy głównej 6kV RG w zakresie pól odpływowych do transformatorów przekształtnikowych maszyny wyciągowej szybu IV przedział północny oraz odpływów do filtrów wyższych harmonicznych KW S.A., Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica 2013
25 Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” zabudowa oraz uruchomienie filtrów wyższych harmonicznych w budynku rozdzielni głównej 6kV RG, KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica 2013
26 Kompania Węglowa S.A. KWK „Jankowice” wykonanie prac kontrolno - pomiarowych 23-polowej rozdzielnicy 6kV typu MultiCell zabudowanej na wieży szybu 7 KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" 2013
27 KW S.A. Oddział KWK „Pokój” wykonanie przebudowy układów rozruchowych i zabezpieczeń elektroenergetycznych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Lech II” 2015
28 PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” dostarczono i dokonano wymiany zespołu sterownika w aparaturze kontrolno-pomiarowej ogrzewania szybu 8 wraz z wizualizacją procesu ogrzewania szybu 2018


strony internetowe: Aptus.pl