Elcam
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elcam Sp. z o.o.
plru

Kompensator mocy biernej

 

Kompensator mocy biernej.

Pobierz: Przykładowe rozwiązanie kompensatora mocy biernej z wykorzystaniem silnika synchronicznego

Uzwojenie wzbudzenia silnika synchronicznego jest zasilane z przekształtnika tyrystorowego z rozdzielni 500V lub 400V przez transformator dopasowujący.
Zastosowanie wzbudnicy tyrystorowej pozwala na wykonanie układu nadążnej kompensacji mocy biernej. Prąd obwodu wzbudzenia silnika synchronicznego jest tak regulowany, aby utrzymać zadany współczynnik mocy na dopływach 110kV. W układzie regulacji zmierzona wartość przesunięcia pomiędzy prądem i napięciem w sieci 110kV, (przetwornik kąta PK1, PK2) porównywana jest z wartością zadaną a różnica tych sygnałów jest wartością wejściową proporcjonalno-całkującego regulatora kąta. Wartością wyjściową regulatora kąta przesunięcia jest wartość zadana regulatora prądu wzbudzenia silnika synchronicznego. Sygnał sprzężenia prądu stojana silnika synchronicznego potrzebny do regulacji, jest doprowadzony z przetwornika prądu stojana.
Układ regulacji zabudowany w szafie wzbudnicy tyrystorowej powoduje zwiększenie prądu wzbudzenia silnika synchronicznego przy spadku współczynnika mocy poniżej zadanego. Gdy współczynnik mocy będzie miał wartość większą od zadanej nastąpi zmniejszenie prądu wzbudzenia silnika synchronicznego. Zakres regulacji prądu wzbudzenia silnika jest ograniczony z jednej strony prądem znamionowym, a z drugiej strony minimalnym prądem wzbudzenia zapewniającym stabilną pracę silnika synchronicznego.
Kompensator wyposażony jest w rezerwowy układ pracy silnika synchronicznego ze stałym prądem wzbudzenia. Przełącznikiem w szafie wzbudnicy można wybrać pracę na stały prąd wzbudzenia i potencjometrem zabudowanym na drzwiach szafy wyregulować potrzebny prąd.
Został zaprojektowany rezerwowy układ pracy silnika synchronicznego ze stałym prądem wzbudzenia. Przełącznikiem w szafie wzbudnicy można wybrać pracę na stały prąd wzbudzenia i potencjometrem zabudowanym w tej szafie wyregulować potrzebny prąd.

tworzenie stron WWW: Aptus.pl