Elcam
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elcam Sp. z o.o.
plru

Iskrobezpieczna skrzynka sterowniczo – rozgałęźna ISRE – ABG

 

Iskrobezpieczna skrzynka sterowniczo – rozgałęźna ISRE – ABG

Przeznaczenie.

 Iskrobezpieczna skrzynka sterowniczo-rozgałęźna ISRE ABG przeznaczona jest do sterowania oraz do rozgałęziania obwodów iskrobezpiecznych.

Budowa i warunki stosowania.

 Obudowa iskrobezpiecznej skrzynki sterowniczo-rozgałęźnej ISRE ABG, wykonana z nierdzewnej blachy stalowej o grub. 1,5....2,0mm.
 W zależności od wymagań technologicznych i wyposażenia skrzynka może pracować jako:

  • rozgałęźna, wyposażona tylko w zaciski montażowe zabudowane wewnątrz obudowy na płycie montażowej
  • rozgałęźno-sterownicza, wyposażona w aparaty zabudowane na drzwiach oraz w zaciski montażowe zabudowane wewnątrz obudowy na płycie montażowej.

Wymiary skrzynki, ilość i rodzaj zabudowanej aparatury oraz połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi aparatami ustala się według DTR.

Iskrobezpieczna skrzynka sterowniczo-rozgałęźna ISRE ABG przeznaczona jest do instalowania w podziemiach kopalń niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz kategorii „A” i „B” zagrożenia pyłowego, temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C, wilgotności względnej 93±2% i stopniu agresywności korozyjnej C (wg PN-71/H-04651) na następujących warunkach stosowania:

  • źródłem napięcia zasilającego sygnalizator jest zasilacz iskrobezpieczny
  • temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania powinna wynosić -20°C do + 40°C
  • wilgotność względna w temperaturze otoczenia +35°C ± 5°C nie powinna przekraczać 95% 

Wyrób posiada certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX316.

tworzenie stron WWW: Aptus.pl